Sensoryczne Memo

Sensoryczne Memo
Kokodylkategoria:Gry aktywizujące

Gra pamięciowo-dotykowa polegająca na odnajdywaniu sensorycznych par za pomocą zmysłu dotyku.

więcej